Sunday, 25 November 2012

10 muwasofat tarbiyyah


Apa yang dimaksudkan dengan 10 Muwasofat Tarbiyyah ?

Untuk mendapatkan miftahuljannah( kunci syurga) setiap individu muslima haruslah mempunyai 10 muwasofat tarbiyayah :)
1) Qawiyul Jism (sihat tubuh badan )

2) Salimul Aqidah (aqidah yang sejahtera)
3) Matinul Khuluq ( akhlak yang mantap)
4) Qadiran ala kasbi (mampu berdikari)
5) Mutsaqqatal Fikri (berpengetahuan luas)
6) Mujahadah ala Nafsi (mampu melawan nafsu)
7) Munazzamun Fii Syuunihi (tersusun dalam urusan)
8) Sahihul Ibadah (ibadah yang betul)
9) Haarithun ala Waqtihi (menjaga waktu)
10) Nafiun Li Ghairihi (berguna untuk orang lain)

"Kenalilah Tuhanmu, perbaiki dirimu, ajaklah orang lain. Dirikanlah daulah Islam di hatimu, nescaya tertegak di bumimu."
(As-Syahid Imam Hassan Al BAnna)

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...